قالب های فلزی بتن و داربست های مدولار

قالب بندی تیر و دال

0 گؤروش
یازار:‌

قالب بندی تیر و دال

وقتی بخواهیم قالب بندی سقف های تیرچه بلوک ونیزسقف های یکپارچه راانجام دهیم وبه دنبال یک راه ساده باشیم می توان ازسیستم مدولارااستفاده کردحتی اگرسقف یکپارچه دال های یکطرفه ودوطرفه باشد.
قالب بندی سقف های تیرچه بلوک ویکپارجه
درباره ی قالب بندی سقف های تیرچه بلوک بایدگفت که ابتدا تیرها را قالب بندی می کنیم برای قالب بندی تیربایدازدوجزقالب کف پوتر و آویز استفاده کرد. در مورد نحوه به کارگیری آن نیز باید گفت که این دو جز به وسیله نبشی با یکدیگر پانچ می شود حال به قالب بندی سقف های یک پارچه می رسیم برای این کار که توسط کنج ۱۰ × ۱۰ انجام می شود باید از ترکیب قالب های تیر و قالب های کف دال استفاده کرد که در این سیستم از کفراژبندی ها سازگار است .

 

 

 

 

 

 

قالب فلزی بتن , داربست مدولار

آردینی اوخو
یکشنبه 17 دی 1396
بؤلوملر :

پانل مسطح

0 گؤروش
یازار:‌

پانل مسطح

پانل مسطح از جمله ملزوماتی است که در سیستم قالب بندی مدولار به کار گرفته می شود.شکل ظاهری این پانل به این گونه است که از ورقه های فولادی به ضخامت ۳ میلی متر ساخته شده اند که در اندازه های گوناگونی با مضرب ۵ سانتی متر در عرض ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر موجود می باشند. در کنار این پانل تسمه هایی با مقاطع ۵ و ۶ سانتی متر تعبیه شده و سوراخ هایی با فاصله ۵ سانتی متر از هم روی ان قرار دارند.

 

 

 

 

 

 

قالب فلزیانواع داربست مدولار

آردینی اوخو
چهارشنبه 15 آذر 1396
بؤلوملر :